Inteligentni Transportni Sustavi (ITS)

Inteligentni transportni sustavi (ITS) svojim informacijskim i komunikacijskim elementima pridonose razvoju klasičnog prometnog sustava te otvaraju vrata novim poslovnim modelima i uslugama. Omogućavaju nam bolje upravljanje prometom što podrazumijeva i bolje upravljanje incidentnim situacijama, informiranjem putnika, informacijsko-komunikacijsku nadrgradnju vozila, kooperativni ITS i druge usluge. Čine promet u gradovima sigurnijim, dinamičnijim i fluidnijim te same gradove i države koji primjenjuju ITS čine konkurentnijima u gospodarskom i društvenom smislu.

Definicija ITS-a: cjelokupna, upravljačka i informacijsko – komunikacijska nadgradnja klasičnog prometnog sustava prometa i transporta kojim se postiže znatno poboljšanje performansi odvijanja prometa, učinkovitiji transport putnika i roba, poboljšanja sigurnosti u prometu, udobnost i zaštita putnika te manje onečišćenje okoliša.

Glavna zadaća ovakvog sustava je u stvarnom vremenu (real-time) balansirati ponudu i potražnju za prometnom uslugom tako da bude sigurnija i da se efikasnije koristi izgrađena infrastruktura. Kako bi se to ostvarilo potrebno je prikupljati i obrađivati mnoštvo podataka.

Studij ITS-a u Hrvatskoj

Inteligentni transportni sustavi su preddiplomski i diplomski studijski smjer novijeg datuma na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Ustrojen je 2008. godine kao jedan od rijetkih takvih studija u ovom dijelu Europe. Na Zavodu za ITS djeluju dvije katedre: Katedra za transportnu telematiku i Katedra za primijenjeno računalstvo.

Na studiju se izučava primjena modernih ICT tehnologija kako bi se poboljšala učinkovitost, sigurnost prometa te smanjilo zagađenje okoliša. Neki od kolegija koji su dio studija su: Algoritmi i programiranje, Automatsko upravljanje u prometu i transportu, Baze podataka, Lokacijski i navigacijski sustavi, Sustavi prividne stvarnosti u prometu, Umjetna inteligencija …

Više informacija o kolegijima saznajte na stranicama ISVU.

Pratite nove vijesti iz ITS svijeta u našoj kategoriji Inteligentni transportni sustavi (ITS).