Kooperativni ITS (CITS)

Što je C-ITS?

C-ITS (Cooperative Intelligent Transport System) je naziv za suradnju svih prometnih entiteta na mreži prometnica koja podrazumijeva neku vrstu komunikacije i korištenja modernih ICT tehnologija. Takav sustav omogućava razmjenu korisnih informacija kao na primjer dojava o gužvi, dojava o prometnoj nesreći, informacija o naglom kočenju vozila ispred i mnoge druge informacije koje pomažu vozaču da sigurno i spretno dođe do svog odredišta.

CITS komunikacijska arhitektura
CITS komunikacijska arhitektura (ETSI EN 302 665: “Intelligent transport systems (ITS), Communications architecture”) [1]

Glavna zadaća ovakvog sustava je u stvarnom vremenu (real-time) balansirati ponudu i potražnju za prometnom uslugom tako da bude sigurnija i da se efikasnije koristi izgrađena infrastruktura. Kako bi se to ostvarilo potrebno je prikupljati i obrađivati mnoštvo podataka. Podaci se prikupljaju i izmjenjuju kroz četiri ITS stanice definirane po ETSI (European Telecommunications Standards Institute): osobna ITS stanica (personal ITS station), ITS stanice u vozilu (Vehicle ITS station), ITS stanice uz prometnicu (Roadside ITS station) i centralne ITS stanice (Central ITS station).

Komunikacija između svake od stanica definirana je jednim od V2X (Vehicle to Everything) načina komunikacije koji spada u domenu M2M (Machine to Machine). V2X komunikacija podrazumijeva razmjenu informacija od vozila prema ostalim sudionicima u prometu ili prema infrastrukturi. Definirano je više komunikacijskih scenarija poput:

  • V2I (Vehicle to infrastructure) – dodjeljivanje prioriteta pri prolasku raskrižjem
  • V2V (Vehicle to vehicle) – izbjegavanje naleta na vozilo ispred
  • V2N (Vehicle to network) – navigiranje u stvarnom vremenu
  • V2P (Vehicle to pedestrian) – obavijest o pješaku ili biciklistu u mrtvom kutu

 

Europska komisija i CITS

Kako bi potakla države na uvođenje CITS-a Europska komisija je 30. studenog 2016. usvojila strategiju o Kooperativnim inteligentnim transportnim sustavima. Cilj strategije je izgladiti legislativne i regulatorne zapreke kako bi se do 2019. godine počele razvijati C-ITS usluge.
Komisija je također izradila dvije razvojne platforme C-Roads i C-ITS platform. C-ITS platform definira okvir (framework) za razvoj CITS-a u Europskoj uniji. Kako bi se okvir mogao definirati, rad na CITS platformi podijeljen je u deset radnih skupina (Work group – WG).

Radne skupine CITS platforme
Radne skupine CITS platforme (CITS Platform final report of January 2016)

 

Cilj C-Roads platforme je praćenje i usklađivanje razvoja CITS usluga diljem Europe. Ova platforma trebala bi omogućiti interoperabilni razvoj svih CITS usluga u Europi.

[1] Icons made by: http://www.freepik.com from http://www.flaticon.com is licensed by http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/