Pametni gradovi

gradovi buducnosti

Pametni gradovi i normizacija

Suvremeni gradovi su preslika razine na kojoj se nalazi naša civilizacija, a oni kao takvi, poput iznimno snažnih magneta oko sebe privlače najbolje tehnološke, organizacijske, ljudske i prirodne resurse.

Cilj “pametnih gradova” je ujediniti duh i pamet onih koji u njemu žive i učiniti ga mjestom za život sretnih i zadovoljnih građana.

Interoperabilnost i normizacija u osnovni uvjeti kako bi svaki pojedini dio sustava “pametnog grada” kvalitetno funkcionirao.

Uzmimo u obzir nabitniju činjenicu da u gradovima živi više od polovine svjetske populacije, a oni koriste više od 80% svih raspoloživih reursa dolazimo do zaključka da se pametni gradovi trebaju razvijati u cjelovite odnosno integrirane gradove. Težište treba biti na svijesti o povezanosti i međusobnoj uvjetovanosti kako bi se to moglo primjeniti na sve sfere čovjekova života kao i na njegov odnos s prirodom kojom je okružen.

Razvoj “pametnih gradova” svojim tehnološkim unapređenjima kroz upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije treba biti otvoren prema emocionalnoj, društvenoj i duhovnoj  strani čovjeka.

Na europskoj i globalnoj razini provodi se zanimljiva i brza normizacijska aktivnost koje će se primjenjivati kroz ICT (informacijsko-komunikacijske tehnologije),  čime se stvaraju bitne pretpostavke kako bi se normizacija različitih sustava i međusobne komunikacije uspješno i kvalitetno provela.

Realizacijom “pametnih gradova” omogućiti će se harmonično funkcioniranje svih složenih sustava iz različitih područja koja se u njemu kao takvom susreću. Tu najčešće mislimo na energetiku, transport, zaštitu okoliša, upravljanje, zdravstvo, kulturu i obrazovanje te će biti najbitnije stavke na putu ka izgradnji integriranih i cjelovitih gradova.