Softverski definiran radio – koncept

Softverski definiran radio – SDR (engl. Software-defined radio) je radiokomunikacijski sustav kod kojeg se komponente koje su tradicionalno bile samo hardverski implementirane (pojačavači, filtri, modulatori/demodulatori, pretpojačala…) implementiraju softverski na osobnim računalima ili ugrađenim sustavima (engl. embedded systems).

SDR

Read moreSoftverski definiran radio – koncept